تبسم زندگی

اجتماعی فرهنگی خبری

جنین 21 هفته ای

 

این عکس میتواند عکس قرن باشد.عکس جنین 21 هفته ای به نام ساموئل الکساندر که در داخل رحم مادر احتیاج به عمل جراحی پیدا کرد و اگر از رحم خارج می شد ممکن نبود زنده بماند. دکتر برنر جراح این عمل بزرگ بودند و جنین را در داخل رحم مورد جراحی قرار دادند. در حین عمل جراحی جنین دست کوچکش را از شکافی که دکتر ایجاد کرده بود بیرون آورد و انگشت پزشک معالجش را فشرد و عکاس این صحنه ناباورانه را در تاریخ ثبت کرد. دست پسرک کوچکی که برای حس قدرشناسی از رحم بیرون آمد و انگشت دکتر را به خاطر تشکر، فشرد

 

 

 اگر شما بجای من بودید . چه عنوانی برای این مطلب انتخاب میکردید؟+ نوشته شده در  یکشنبه ۲۶ خرداد۱۳۸۷ساعت 11:51  توسط لیلا   |